.

סיור הלכתי בעולם הנגינה

השער לעולם הנגינה בהלכה

בהרשמה בדף זה תקבלו סדרת וידאו קצרה על דיני נגינה, הכוללת גם את הפן הערכי וגם את הפן הפרקטי.

סדרה זו מסווגת את תחומי המוזיקה השונים בראי ההלכה, ונותנת משמעות עמוקה יותר לכל שימוש במוזיקה.

סדרה זו היא המבוא למדריך השלם של דיני נגינה.

לקבלת מדריך וידאו הלכתי

לשימוש נכון במוזיקה

מכון נגינה לאור החסידות

נוצר באמצעות מערכת רב דף מבית רב מסר

.